Přátelé vod
pětilisté růže

Spolek pro ochranu ryb a vodních organizmů

Přátelé pětilisté růže

Kdo jsme

Jsme aktivní lidé, kterým není lhostejná naše příroda. Našim hlavním zájmem je ochrana vodních ekosystémů a organismů v nich žijících. Tým spolku Přátelé vod pětilisté růže je složen nadšenců do přírody.  Všichni jsme také nadšení muškaři. Naše počínání konzultujeme s odborníky jak z oblasti vědy a výzkumu, tak i soukromých neziskových organizací nebo státních institucí.  Snažíme se využívat nejnovější trendy a výzkumy napříč obory, tak abychom přírodě opravdu pomáhali a ne naopak.

  • Zapálení muškaři s filozofií CATCH AND RELEASE
  • Lidé ochotní “vzít za to” a nejen si stěžovat v hospodě
  • Hledáme problémy , navrhujeme řešení
  • Je o nás slyšet
Layer

Přátele vod pětilisté růže

PVPR jsme založili v roce 2019
od té doby za sebou máme  výsledky

Jsme dlouhodobě nespokojení se stavem naší přírody. Rozhodli jsme se aktivně zapojit do její ochrany a zlepšení jejího stavu. Jelikož máme blízko k vodě, naše směřování se bude týkat především vodních ekosystému. Chceme dělat reálná opatření, která z dlouhodobého hlediska pomůžou zlepšit množství vody v krajině a která navýší biodiverzitu v přírodě.

Dalším důvodem je, že většina našich členů je součástí Českého rybářského svazu avšak naše názory týkající se hospodaření na pstruhových vodách jsou mezi členskou základnou okrajové. Chtěli jsme se proto sdružit do organizace s podobným pohledem na šetrnější a přírodě bližší rybářské hospodaření.

Naše činnost

Aktuálně jsem se začali intenzivně věnovat zlepšení stavu populací některých našich původních druhů ryb. V posledních letech totiž dochází k jejich úbytku. Náš předseda dostal na starosti hospodaření na pstruhových vodách MO ČRS Český Krumlov. Snažíme se zde zlepšit stav pstruha obecného pomocí přírodě blízkých metod, které podporují přirozenou reprodukci ryb. Využíváme znalosti ze zahraničí, ale i z projektů probíhajících na našem území jako je například Repatriace lososa obecného v ČR metodou inkubace jiker přímo ve vybraném toku. V budoucnosti se chceme zaměřit i na další druhy ryb například lipana podhorního.

Image module
0
Jiker potočáka
Vysazeno do našich chovných potoků
0
Jiker Lipana
Vysazeno do Vltavy
0
ks potočáka
Do našich chovných potoků a Vltavy
0
váčkového plůdku potočáka
Do našich chovných potoků
0
Km zmapovaných vodních toků
0
odpracovaných hodin bez úplaty

Přátele vod pětilisté růže

Proč jsme založili spolek
hlavní důvod je přestat si stěžovat a začít něco dělat

Jsme dlouhodobě nespokojení se stavem naší přírody. Rozhodli jsme se aktivně zapojit do její ochrany a zlepšení jejího stavu. Jelikož máme blízko k vodě, naše směřování se bude týkat především vodních ekosystému. Chceme dělat reálná opatření, která z dlouhodobého hlediska pomůžou zlepšit množství vody v krajině a která navýší biodiverzitu v přírodě.

Dalším důvodem je, že většina našich členů je součástí Českého rybářského svazu avšak naše názory týkající se hospodaření na pstruhových vodách jsou mezi členskou základnou okrajové. Chtěli jsme se proto sdružit do organizace s podobným pohledem na šetrnější a přírodě bližší rybářské hospodaření.

Naše činnost

Aktuálně jsem se začali intenzivně věnovat zlepšení stavu populací některých našich původních druhů ryb. V posledních letech totiž dochází k jejich úbytku. Náš předseda dostal na starosti hospodaření na pstruhových vodách MO ČRS Český Krumlov. Snažíme se zde zlepšit stav pstruha obecného pomocí přírodě blízkých metod, které podporují přirozenou reprodukci ryb. Využíváme znalosti ze zahraničí, ale i z projektů probíhajících na našem území jako je například Repatriace lososa obecného v ČR metodou inkubace jiker přímo ve vybraném toku. V budoucnosti se chceme zaměřit i na další druhy ryb například lipana podhorního.

Image module

Spolupráce s Českým rybářským svazem

Aktivně jsme se zapojili do činnosti svazu ať už jako členové RS nebo členové výboru

Správa toků

Spolupracujeme s Lesy ČR a Povodí Vltavy

Revitalizace vodních toků

Narovnané a vysychající toky , managment zadržení vody v krajině, migrační zprůchodnění toků

Chov pstruha obecného

Máme recirkulační systém v Přísečné u Českého Krumlova

Ochrana ryb a životního prostředí

Není nám lhostejné jak se na Vltavě a jejích pžítocích hospodaří a jak je s řekou nakládáno

Zlepšení početního stavu původních druhů

Za cíl si klademe návrat pstruha a lipana do Vltavy pomocí ikubačních boxů

Přátele vod pětilisté růže

” Nechceme si jenom stěžovat na špatný stav našich vody , rozhodli jsme se přidat ruku k dílu “

Layer
Layer
Layer

Vltava a její kapiláry

Vltava,
řeka za kterou se vyplatí Bojovat

Jak to s tou naší řekou vedeme…

Po zavedení čistíren odpadních vod téměř ve všech vesnicích a městech na Vltavě a v jejím povodí, můžeme konstatovat , že řeka je nejčistší za posledních několik desítek let. Nicméně úbytek ryb na Vltavě je patrný a důvodů proto to je mnoho

  • Vyšší průměrné teploty
  • Predační tlak zejména kormorány
  • Nezodpovědní rybáři / pytláci
  • Enormní tlak lidí na řeku během letních měsíců

Přátelé vod pětilisté růže
naši členové tady může být i Vaše fotka

Image
Ondřej Bartoš
Předseda / Zakládající člen
Studoval Fakultu rybářství a ochrany vod, je členem výboru místní organizace Českého rybářského svazu Český Krumlov
Ondřej Bartoš
Předseda / Zakládající člen
Studoval Fakultu rybářství a ochrany vod, je členem výboru místní organizace Českého rybářského svazu Český Krumlov
Image
Filip Šimek
Zakládající člen
Zajišťuje jednání s dalšími subjekty a jako stavař si vzal na starosti návrhy revitalizací a migrační zpřístupnění toků.
Filip Šimek
Zakládající člen
Zajišťuje jednání s dalšími subjekty a jako stavař si vzal na starosti návrhy revitalizací a migrační zpřístupnění toků.
Image
Jakub Kohout
Zakládající člen
Jakub Kohout se nám stará o sociální sítě, propagaci a vizuální stránku spolku.
Jakub Kohout
Zakládající člen
Jakub Kohout se nám stará o sociální sítě, propagaci a vizuální stránku spolku.
Image
Aleš Poláček
Jednatel / Zakládající člen
Aleš Poláček má dlouholeté praktické zkušenosti s chovem ryb a má za sebou střední rybářskou školu ve Vodňanech.
Aleš Poláček
Jednatel / Zakládající člen
Aleš Poláček má dlouholeté praktické zkušenosti s chovem ryb a má za sebou střední rybářskou školu ve Vodňanech.
Image
Marek Kodras
Absolvent Fakulty rybářství a ochrany vod, hospodář v MO Trhové Sviny, ale především teoretik a milovník francouzské nymfy.
Marek Kodras
Absolvent Fakulty rybářství a ochrany vod, hospodář v MO Trhové Sviny, ale především teoretik a milovník francouzské nymfy.
Image
Michal Jáša
Aktivní muškař a absolvent SRŠ Vodňany, kterému není lhostejná situace na našich vodách a rozhodl se přiložit ruku k dílu
Michal Jáša
Aktivní muškař a absolvent SRŠ Vodňany, kterému není lhostejná situace na našich vodách a rozhodl se přiložit ruku k dílu
Image
Antonín Krák
Muškar, který chce vodě hodně vrátit. Zástavá především práci v terénu.
Antonín Krák
Muškar, který chce vodě hodně vrátit. Zástavá především práci v terénu.
Image
Vojta Vondruška
Absolvent SRŠ Vodňany a Fakulty rybářství a ochrany vod, závodní muškař
Vojta Vondruška
Absolvent SRŠ Vodňany a Fakulty rybářství a ochrany vod, závodní muškař

Přátelé vod pětilisté růže

Neváhejte nám napsat …
Chcete přidat ruku k dílu ?  Nebo se na cokoliv zeptat ?

Hledáme nové členy napříč obory, odborníky , ale i nadšence ,kteří budou ochotni pomoc s návratem ryb do řeky.

Navštivte nás nebo nám zavolejte

Můžeme se sejít v Přísečné přimo u naší recirkulace , nebo domluvit schůzku v nějakém krumlovském lokále

+420-777-028-868 nebo +420-722-614-792

technická podpora : +420-721-102-519

Poštovní adresa: Tovární 197,38101 Český Krumlov

    Email: pvprckrumlov/zavináč/gmail.com

Bankovní spojení: 1832818002/5500 

Použijte formulář pošlete řádku nebo dvě 🙂

Reload Captcha